13 septembra 2008

Činnosti Asociácie SGSA


 • Športová streľba

 • Obranná streľba

 • Športová činnosť

 • Bojové umenia

 • Sebaobrana

 • Extrémne športy

 • Outdoorové aktivity

 • Športová kynológia

 • Služobná kynológia

 • Odborné poradenské a metodické služby

 • vzdelávacie kurzy, výcviky pre organizácie a jednotlivcov

 • Semináre, spoločenské a vzdelávacie aktivity, kultúrne podujatia

 • Športové a súťažné aktivity, kultúrne, spoločenské a výcvikové akcie


Kontakt:

Asociácia SCUTUM-GSA (SGSA)
IČO: 42155517
č.ú.: 0633240936/0900 Slovenská Sporiteľňa
Mail: scutum.gsa@gmail.com
Tel.: 00421911275856 , 00421903171355
Web1: www.scutum-gsa.blogspot.com
Web2: www.scutum-gsa.euPartneri
kurzy

Kurz obrannej streľby ( 1-3 Level )

Kurz obrannej streľby je zameraný na osvojenie si bojových techník k eliminácii protivníka pomocou krátkej guľovej zbrane (pudová streľba). Vhodné pre jednotlivcov, civilné bezpečnostné služby alebo iné zložky (armáda, polícia). Cieľom je naučiť sa so zbraňou narábať s istotou v ruke, aby nebola potenciálnym zdrojom ohrozenia, ale pomôckou účinnej obrany.


Kurz s
ebaobrany

Cieľom našich kurzov sebaobrany je precvičovanie súborov techník s prvkami rôznych bojových umení, pre správanie sa v priamom fyzickom ohrození.

Kurz kynológie

Kurz je zameraný na výcvik poslušnosti a obranyPrihláška na kurz obrannej streľby

Prihláška na kurz sebaobrany

Prihláška na kurz kynológie

Prihláška na ostatné kurzy

Prihláška na kurz žiadatelov o zbrojný preukazVšetky vzdelávacie aktivity, kurzy a výcvikové akcie sa uskutočňujú pod vedením kvalifikovaných trénerov a ďalších zodpovedných funkcionárov asociácie.

Pojekt V.zmena

Sú len štyri zmeny, ale toto je tá piata...

UPOZORNENIE !
Toto nie sú náučné videá!
Nasledujúce videá boli natočené v špeciálnych podmienkach!
Neskúšajte ich napodobňovať bez odborného výcviku alebo bez odborného dozoru!
Mohli by ste ohroziť seba a svoje okolie.

Autorské práva
Copyright: ©2008 SCUTUM-GSA. Všetky práva vyhradené. Texty, obrázky, grafiky, zvuk, animácie a videá ako aj ich obsah a usporiadanie na stránkach asociácie SGSA, podliehajú ochrane autorského práva a iným ochranným zákonom. Obsah týchto stránok nesmie byť kopírovaný, upravovaný a pozmenený alebo sprístupnený tretím stranám alebo komerčne využívaný bez písomného súhlasu autora. Stránky asociácie SGSA taktiež obsahujú logá, fotografie, videá, ktoré podliehajú autorským právam tretej strany.


Video 1 - Training part1

Video 2 - Training part2


Video 3 - Police Day


Video 4 - Taktika