13 septembra 2008

kurzy

Kurz obrannej streľby ( 1-3 Level )

Kurz obrannej streľby je zameraný na osvojenie si bojových techník k eliminácii protivníka pomocou krátkej guľovej zbrane (pudová streľba). Vhodné pre jednotlivcov, civilné bezpečnostné služby alebo iné zložky (armáda, polícia). Cieľom je naučiť sa so zbraňou narábať s istotou v ruke, aby nebola potenciálnym zdrojom ohrozenia, ale pomôckou účinnej obrany.


Kurz s
ebaobrany

Cieľom našich kurzov sebaobrany je precvičovanie súborov techník s prvkami rôznych bojových umení, pre správanie sa v priamom fyzickom ohrození.

Kurz kynológie

Kurz je zameraný na výcvik poslušnosti a obranyPrihláška na kurz obrannej streľby

Prihláška na kurz sebaobrany

Prihláška na kurz kynológie

Prihláška na ostatné kurzy

Prihláška na kurz žiadatelov o zbrojný preukazVšetky vzdelávacie aktivity, kurzy a výcvikové akcie sa uskutočňujú pod vedením kvalifikovaných trénerov a ďalších zodpovedných funkcionárov asociácie.