13 septembra 2008

Pojekt V.zmena

Sú len štyri zmeny, ale toto je tá piata...

UPOZORNENIE !
Toto nie sú náučné videá!
Nasledujúce videá boli natočené v špeciálnych podmienkach!
Neskúšajte ich napodobňovať bez odborného výcviku alebo bez odborného dozoru!
Mohli by ste ohroziť seba a svoje okolie.

Autorské práva
Copyright: ©2008 SCUTUM-GSA. Všetky práva vyhradené. Texty, obrázky, grafiky, zvuk, animácie a videá ako aj ich obsah a usporiadanie na stránkach asociácie SGSA, podliehajú ochrane autorského práva a iným ochranným zákonom. Obsah týchto stránok nesmie byť kopírovaný, upravovaný a pozmenený alebo sprístupnený tretím stranám alebo komerčne využívaný bez písomného súhlasu autora. Stránky asociácie SGSA taktiež obsahujú logá, fotografie, videá, ktoré podliehajú autorským právam tretej strany.


Video 1 - Training part1

Video 2 - Training part2


Video 3 - Police Day


Video 4 - Taktika