03 októbra 2008

Čo znamená slovo SCUTUM ?

Scutum (štít)
Scutum, 1. - 3. stor. n.l.

Scutum (lat. štít) bol drevený štít, súčasť rímskej uniformy, ktorý používali vojaci rímskeho vojska od 6. storočia p.n.l. do 3. storočia n.l.
Od 4 stor. p.n.l sa scutum stal hlavným štítom vojska. Niekedy v druhej polovici 3 stor. bol vyradený a nahradený oválnymi neskororímskymi štítmi. Vyradenie tohto štítu sa dá nazvať chybou, nakoľko klasické rímske manévre (napr. testudo-korytnačka) už neboli s novými štítmi tak úspešné. Oválny štít nedokázal vojaka brániť proti strelám tak ako scutum.

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Scutum_(%C5%A1t%C3%ADt)